Komplexní vybavení interiérů


Obchodním firmám, úřadům i školám zajišťujeme dodávku vybavení kanceláří, zasedacích místností, odborných učeben, šaten, dílen, sboroven, jídelen, poslucháren, pokojů domovů mládeže a dalších prostor za ceny, které může poskytnout jen minimum zprostředkovatelů. Zároveň však zaručujeme vysokou kvalitu danou renomovanými dodavatelskými firmami.

Vybavení kanceláří, učeben a poslucháren


Spolupracujeme s výrobci kancelářského a školního nábytku - např. Klassa plus Otice, NOVATRONIC Šumperk, NADRCHAL Krouna, výrobcem kovových skříní a dílenského nábytku ALFA 3 Luže, kancelářské židle a křesla dodává společnost ALBA, atypické kusy necháváme vyrábět u dobrého truhláře na Vysočině.

Prezentační a audiovizuální techniku zajišťujeme u firmy T.E.V. Pardubice, PZK Šumperk, VMS Boskovice.

Odborné práce (stavební úpravy, elektroinstalace, rozvody vody, odpady atd.) zadáváme místním řemeslníkům, které mají doporučení zákazníka.

Profesionální přístup k práci


Vystupujeme v pozici vyššího dodavatele. Dozorujeme tedy práce do úplného dokončení a případné reklamace řešíme se subdodavateli přímo na místě. Díky tomu jsme schopni zaručit dodávku kompletní a výběrem specializované firmy optimalizovat její cenu.

Inženýrská činnost


Prvním krokem před realizací je zaměření daného prostoru a podrobné projednání představ zadavatele. Zpracujeme návrh úprav, vybavení nábytkem a jeho rozmístění.
Do záměru je doplněna specifikace technických prostředků nutných ke správné funkci učebny, posluchárny apod.
Návrh je několikrát konzultován a upraven podle připomínek. Jakmile je dosaženo souhlasu, zpracujeme podrobnou cenovou nabídku, která je závazná. Slouží také k jednání o finančních zdrojích nebo dotacích na realizaci akce.
Cenová nabídka je vždy zpracována bezplatně.

Školní a kancelářský nábytek


Pro jednoduchou dodávku stačí zaslání objednávky. Pokud se realizují složitější úpravy (odborná učebna, laboratoř, kancelář, atd.), je podepisována obchodní smlouva, která podrobně řeší rozsah akce, dodací podmínky a příslušné termíny. Předání dohotovené zakázky se děje formou předávacího protokolu.

Naše realizace


V  roce 2014 byla realizována rekonstrukce ředitelny a kanceláře hospodářky na Základní škole Bohdaneč. Po odsouhlasení projektu „Družiny“ na Základní škole Spořilov, došlo k  stavebním úpravám bývalé bytové jednotky a její přeměna na provoz družiny. Družina byla vybavena novým dětským nábytkem.

Účastnili jsme se dalších veřejných soutěží v  rámci dotačních titulů spojených s  financováním z  evropské únie, kde jsme obsadili krásná druhá a třetí místa. Ve všech případech byla jediným kriteriem cena a tudíž nebyla posuzována kvalita projektu.

V  roce 2015 již byly realizovány čtyři rozsáhlejší akce, úprava a dodávka nábytku do vstupní haly Základní školy E. Nápravníka Býšť, kompletní realizace učebny fyziky-chemie Základní školy v České Bělé, nové vybavení nábytkem na zakázku šatny Základní a mateřské školy Krásná Hora a dodávka osmi ESD pracovišť. V  současné době již připravujeme realizace rekonstrukce odborných učeben na klíč pro léta 2016 a 2017.

Naše reference:

  • Kreslírna ZŠ a MŠ Česká Bělá
  • Učebna fyziky a chemie ZŠ a MŠ Úprkova, Hradec Králové
  • Kmenová učebna ZŠ E.Nápravníka, Býšť
  • Vstupní hala ZŠ Spořilov
  • Kmenová učebna ZŠ Pulická
  • Odpočinkové kouty pro žáky ZŠ Bohdaneč

Zpracovány pro realizaci byly:

  • Laboratoř chemie
  • Dílna pro ruční práce žáků

Návrh a vlastní realizace jsou na obrázcích.