Poradenství, poradenská činnost


Vycházíme ze zkušeností, že většina malých společností nezaměstnává trvale odborné pracovníky, kteří by se zabývali strategickým rozvojem firmy, sledováním trhu, hledáním potřeb zákazníků nebo se specializovali na ekonomické analýzy, marketing atd. Na tuto nadstavbu není čas, ani nejsou obvykle peníze. Většinou se této rozsáhlé a náročné činnosti věnuje jednatel společnosti nebo jím pověřený pracovník, který má své běžné pracovní úkoly a výše uvedené problematice se věnuje jen okrajově. Tak se setkáváme s řediteli a jednateli, kteří suplují činnost marketingového i obchodního referenta, rozboráře, vymahače pohledávek i obchodního cestujícího. Také bývá zvykem, že účetní je také zásobovač, ekonomický analytik, plánovač, administrativní referent mající na starosti pohledávky atd.

Z těchto důvodů firmy vyhledávájí externí poradenství a objednávají poradenskou činnost specialistů.

Ekonomické poradenství


Pokud hovoříme o osobě samostatně výdělečně činné, která podniká jako řemeslník, nemá přirozeně čas na „papírování“, ale musí uspokojovat své zákazníky. Připravit podnikatelský záměr pro banku v případě, že chce rozšiřovat výrobu a služby nebo vytvořit webové stránky, věnovat se soustavně svým pohledávkám apod. je pro něho velmi obtížné. Pracovník, který pro ně zajistí ekonomické poradenství, je schopen přinést nejen pořádek ve vedené dokumentaci , připravit podklady pro jednání, ale i přinést významné úspory. Na tyto práce si nás můžete najmout a využít naše služby.

V  roce 2014 a 2015 jsme zpracovávali několik podnikatelských záměrů v  oblasti sociálních služeb, podklady pro získání dotací z Evropské únie
Další podnikatelské záměry jsou připravovány a jednáme o jejich finančním zabezpečení.
Provedli jsme odborné překlady textů webových stránek jednoho z  našich klientů do angličtiny a vytváříme cizojazyčné verze těchto webových stránek.

Poradenská činnost pro začínající podnikatele:


  • Nezaujaté posouzení záměru, obchodního nápadu a ideje z hlediska jeho uplatnění na trhu, životnosti i finanční náročnosti.
  • Odborné konzultace při zpracování podnikatelského záměru nebo jeho vypracování v případě, že podnikatel sám nemá dostatečné zázemí pro tuto činnost.
  • Vyhledání tržního prostoru a návrh obchodní strategie včetně volby kanálů pro oslovení zákazníků.
  • Provedení základních ekonomických propočtů, předběžné kalkulace cen produktů a služeb.
  • Účast nebo i přímé zastupování firmy při obchodních jednáních včetně jednání s bankami a institucemi pro získání finančních zdrojů.
  • Příprava reklamních kampaní a konstrukce nových, resp. aktualizace stávajících webových stránek.

Byli jsme konzultantem studentů Univerzity Pardubice přihlášeným do soutěže "BYZNYS TREFA 2015“. Zúčastnili jsme se také vyhodnocení soutěže, které proběhlo 31. 3. 2016 a vítězný projekt získal cenu 50 000,- Kč. I pro letošní ročník soutěže se na nás mohou studenti obracet a konzultovat své nápady.

Ostatní poradenské služby:


  • Posouzení bonity pohledávek, jejich sledování a vyřizování upomínek neplatících klientů.
  • Pravidelné zpracování cash-flow.
  • Kontrolu obchodních smluv po formální a věcné stránce.
  • Kontaktování stávajících firemních i nových potenciálních zákazníků podle dispozic zadavatele.

Rozšíření našich poradenských služeb

Zahájili jsme spolupráci se společností National Business Brokers (www.nbbrokers.com). NBB je mezinárodní síť odborných poradců v oboru služeb pro střední a malé podniky, která se specializuje na koupi a prodej firem, fúze a akvizice, firemní finance a správu soukromých aktiv.
Nově spolupracujeme s firmou ALKAPO s.r.o. Chlumětín, která nabízí odborné semináře účetnické služby, daňové poradenství, zabývá se zdravým životním stylem, floristikou a dalšími oblastmi služeb.(www.slunovrat.denicek.eu)